Vánoční tvoření

Vánoční tvoření pro děti, 1.12.2018

Dne 1. prosince 2018 proběhlo tvoření pro děti.
Akce pořádaná Spolkem Rodičů Údolí Desné se konala v KKC Rapotín a zúčastnilo se jí 56 dětí ze všech škol našeho svazku spolu se svými rodiči. Děti si mohly vyrobit adventní věnec, vyzkoušet malování na dřevo, vyrobit obrázek ubrouskovou technikou, nazdobit perníčky, vyrobit svíčku z včelího vosku, nebo vyrobit vánoční přáníčko. Bylo zde pro ně připraveno i občerstvení.
Děti zde strávily příjemné dopoledne tvořením a vyráběním, venku napadl sníh, a tak si mnohé provětraly těla malou koulovačkou. Celá akce měla velký úspěch a konala se za finanční podpory Olomouckého kraje a obce Sobotín, jimž tímto děkujeme.
Velké poděkování patří i členům spolku, bez jejichž času a úsilí by takovéto akce neprobíhaly.
A na závěr děkuji Vám, že jste přišli, pobyli, snad se potkali se svými přáteli a známými.
Přeji vám krásné, klidné a spokojeně prožité Vánoce, pevné zdraví a pokoru v novém roce.

Jana Krobotová, členka výboru SRÚDu, Sobotín

Děkujeme za finanční podporu:
obec Rapotín, obec Petrov nad Desnou, obec Rejchartice, obec Sobotín, Olomoucký kraj
SUEZ Využití zdrojů, a.s.
Děkujeme za spolupráci a podporu zaměstnancům ZŠ a MŠ Údolí Desné, rodičům a hlavně dětem