Sázení stromu v Sobotíně 26. 10. 2019

Náš spolek dostal darem od společnosti SUEZ Využití zdrojů a.s. ovocné stromy. Rozhodli jsme se proto, zasadit je v obcích, které do spolku patří. Jednou z nich je i Sobotín.

Spolu s obcí jsme se dohodli na pozemku, kam bude nejvhodnější tyto stromy zasadit. Počasí bylo krásné, přesto účast dětí nebyla nijak hojná, ale i tak patří chvála a díky těm, kteří spolu s rodiči a nebo sami přišly, aby se zapojily do rozkvětu a obohacení obce, ve které žijí. Pozvání přijal také pan Michal Hošek, který dětem i dospělým pověděl mnoho zajímavostí o lese, o stromech jako takových, ukázal mnoho zajímavých pomůcek a aby toho nebylo málo, pomáhal i se samotnou výsadbou.
Z rodičů byl jen jeden tatínek a i když jsme měli ze strany obce téměř vše připravené, dva páry silných rukou se hodily.
Po práci si děti opekly špekáčky, daly si něco na zub a vzhledem k tomu, že počasí přálo, pustily se do pouštění draků.

Mnohokrát děkujeme všem, kdo se na této akci podíleli. Ať už ze strany obce Sobotín, ze strany dětí a rodičů.

Děkujeme našim podporovatelům: Olomouckému kraji, obcím Rapotín, Sobotín, Petrov nad Desnou a Rejchartice, firmě SUEZ Využití zdrojů, a.s. Velmi si této pomoci vážíme.

Jana Krobotová
členka výboru spolku

      Fotogalerie pod fotkou