Informace

 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

  • v případě, že za své přihlášené dítě seženete náhradníka, je storno poplatek 100 Kč

  • zrušení přihlášky od 15ti dnů a více od zahájení tábora je storno poplatek roven částce 500 Kč

  • zrušení přihlášky 14 - 3 dny před začátkem je storno poplatek 70% z celkové ceny za tábor

  • zrušení přihlášky 2 a méně dnů před táborem - je storno poplatek 90% z celkové ceny za tábor/ popřípadě za dny tábora

  • při onemocnění dítěte v průběhu tábora a nutnosti jeho odjezdu z akce se peníze nevrací

Vložte svůj text...