Rok 2020

Ve školním roce 2019/2020 jsme připravili akce,
kterými chceme podpořit jejich vzdělání, pohybové aktivity, fyzickou zdatnost, zdraví a posílit sociální vztahy s vrstevníky.

NEPRAVIDELNÉ AKCE:

28.9.2019 Drakiáda
26.10.2019 Sázení ovocných stromků v Rapotíně a Sobotíně
11. 11. 2019 Lampičkový průvod se mateřskou školou Sluníčko 
14. 11. 2019 Pasování prvňáčků v KKC 
30. 11. 2019 Vánoční tvoření v KKC 
zima 2019/2020 Výlet do Wellness 
21. 2. 2020  Školní ples v KKC
duben 2020 Velikonoční tvoření v KKC
30.4. 2020 Slet čarodějnic na Losince
LETNÍ PRÁZDNINY 2020 - PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
29.8.2020 Loučení s prázdninami

 Přednášky pro děti 10 - 15 let na téma:

- E-BEZPEČÍ
projekt zaměřený na prevenci v oblasti rizikového chování ve virtuálních prostředí, zejména na internetu: na kyberšikanu, kybergrooming, sexting, stalking, rizika sociálních sítí, ochranu osobních údajů na internetu atd.

- preventivní přednášky rizikového chování dětí a mládeže
Přednášky mají za cíl u dětí posílit schopnost řešit krizové situace, osvojit si respektující chování, empatii a sociální cítění, respektovat odlišnosti. Uvědomit si rizika experimentování s drogami, pojmenovat si vlastní přirozené zdroje příjemných zážitků. Přispět k vzájemnému poznávání dětí, formulovat si společně pravidla úspěšné komunikace a spolupráce, poskytnout prostor pro společně prožitou legraci a vybití energie, podpora soustředěné činnosti při společném překonávání překážek, podpořit vzájemnou akceptaci a budování důvěry.

Přednášky vedou zkušení lektoři formou prožitkového interaktivního setkání ve skupině maximálně 30 dětí, kde se děti aktivně zapojují do konverzace a praktických cvičení.
PRAVIDELNÝ PROGRAM:

ZŠ Rapotín:
* Hravá angličtina  úterý 13:15 - 13:55, učebna školy
Hravá angličtina úterý 14:00 - 14:45, učebna školy
* Zumba pro 1. stupeň pondělí 15 - 16h, malá tělocvična
* Turistický kroužek pro 1. - 5. ročník, 1x za měsíc turistický výlet (sobota či neděle - dle dohody),
vždy v týdnu před výletem schůzka s dětmi v malé tělocvičně rapotínské školy, kde
budou účastníci informováni o trase a organizačních záležitostech. (v ceně je doprava,
občerstvení na trase, soutěžní poukazy).

ZŠ Sobotín:
* Hravá angličtina čtvrtek 13:00 - 13:45, učebna školy
* Hravá angličtina čtvrtek 13:50 - 14:25, učebna školy
* Zumba pro 1. stupeň pondělí 15 - 16h, malá tělocvična ZŠ Rapotín
* Turistický kroužek pro 1. - 5. ročník, 1x za měsíc turistický výlet (sobota či neděle - dle dohody),
vždy v týdnu před výletem schůzka s dětmi v malé tělocvičně rapotínské školy, kde
budou účastníci informováni o trase a organizačních záležitostech. (v ceně je doprava,
občerstvení na trase, soutěžní poukazy). 1x za měsíc informační schůzka.

ZŠ Petrov nad Desnou:
* Zumba pro 2. stupeň pondělí 16 - 17h, malá tělocvična ZŠ Rapotín
* Turistický kroužek (6.-9. roč.) - 1x za měsíc turistický výlet (sobota či neděle - dle dohody),
vždy v týdnu před výletem schůzka s dětmi v zelené budově rapotínské školy (č.p. 613), kde
budou účastníci informováni o trase a organizačních záležitostech. (v ceně je doprava,
občerstvení na trase, soutěžní poukazy). 1x za měsíc informační schůzka.