O nás

SPOLEK RODIČŮ ÚDOLÍ DESNÉ je dobrovolná společenská organizace rodičů žáků spolkové školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA ÚDOLÍ DESNÉ

Jak podporujeme děti v ZŠ a MŠ Údolí Desné?

* Pořádáme pravidelné i nepravidelné volnočasové aktivity pro děti:
   šk. rok 2018/2018, šk. rok 2017/2018
* Každé dítě ZŠ a MŠ Údolí Desné od nás každoročně dostane 150,- přípsvěk na dopravu na výlety,   
   které si pro ně přichystají pedagogičtí pracovníci.
* Každé dítě ZŠ a MŠ Údolí Desné od nás každoročně dostane mikulášský balíček.
* Pořádáme vybrané akce v mateřských školách
* Hradíme vybrané pomůcky do mateřských škol
* Pořádáme akci rozloučení s předškoláky
* Každý prvňáček ZŠ a MŠ Údolí Desné od nás dostane dárek při příležitosti Pasování prvňáčků
* Poskytujeme odměny na sportovních přeborech pořádaných ZŠ a MŠ Údolí Desné
* Podporujeme zájezdový předvánoční výlet do Vídně pro vybrané děti 2.stupně
* Pořizujeme dětem ZŠ a MŠ Údolí Desné z 9.tříd šerpy při příležitosti Vyřazování děváťáků

Pořádáme pro Vás školní ples


Díky za finanční podporu těmto subjektům:
obec Rapotín, Petrov nad Desnou, Rejchartice, Sobotín, Vikýřovice, Vernířovice, 
Olomoucký kraj, firmy: Recovera Využití zdrojů a.s., Nadace ČEZ, PLATIT a.s.,


Výbor spolku:

Předseda:          Veronika Sáblíková

Člen výboru:      Eva Dvořáková
                           Jana Krobotová
                           Klára Matějčková
                           Magdaléna Voborníková


Stanovy spolku

Stanovy našeho spolku si můžete stáhnout ve formátu PDF zde: