Bílá Opava - Praděd - ČHS 

21.06.2020

Bílá Opava Praděd - Červenohorské sedlo
Sliby se mají plnit a to ne jen o Vánocích, a my slíbili dětem dvoudenní výlet podél horské bystřiny jménem Bílá Opava. Zvolili jsme nový termín 20. - 21. 6. 2020 a modlili se k nebi, aby k nám bylo shovívavé. Buď jsme se ale modlili málo anebo k jinému bohu... nevím. Co ale teď s jistotou všichni účastníci našeho výletu víme, že voda je neskutečný živel. Pršelo po celou dobu, jen intenzita deště byla chvílemi slabší. V Karlově Studánce, kam jsme dojeli linkovým autobusem, jsme se rozdělili na dvě skupiny, kdy starší a zdatnější turisté šli po žluté, náročnější trase, která se skládala z mnoha dřevěných můstků a povalových chodníků. Mladší šli po modré značce. Cíl byl ale pro obě skupinky stejný a tím byla horská chata Barborka. Po náročnější trase nám voda předvedla své dovednosti. Horská bystřina se proměnila v hlučivou divokou řeku, která nekompromisně osedlávala vše, co jí přišlo do cesty. Voda na nás padala ne jen z mraků a stromů, ale i z přilehlých prudkých svahů z obou stran. Názorně nám příroda ukázala, jak vypadá přirozený odtok dešťové vody z hor. Tekla prostě všude, ne kudy se jí určilo. Z kamenitých cestiček se staly potoky, ale my jsme se nevzdali. Pravdou je, že jsme po této cestě dbali zvýšené opatrnosti a pozornosti, ale stálo to za to. Všichni jsme se ve zdraví na Barborce shledali. Druhý den za stejného počasí jsme došli na Červenohorské sedlo.
Jistý diskomfort je součástí našeho života, i když se mu snažíme vyhnout a nepřejme si ho. Je ale dobré mu umět čelit s trpělivostí a v klidu, což nás naučí pouze zkušenosti. Chválím všech 22 dětí, které se nebály a přijaly tuto výzvu. Vyšly z ní vítězně.
Děkujeme za finanční příspěvek, který jsme na tuto dvoudenní akci dostali od
Nemocnice Šumperk a.s.

Více fotek najdete na www.srud.cz

Veronika Sáblíková

předsedkyně spolku

Děkujeme našim finančním podporovatelům: Olomoucký kraj, obce Rapotín, Petrov nad Desnou, Sobotín, Rejchartice, Vernířovice a Vikýřovice, Nadace ČEZ,
firmy SUEZ CZ CZ a.s., PLATIT, a.s.

Velmi si této pomoci vážíme.