SPOLEK RODIČŮ ÚDOLÍ DESNÉ

Pořádáme volnočasové aktivity pro děti spolkové školy  ZŠ a MŠ Údolí Desné

Stručný plán práce na rok 2024

Pravidelné volnočasové aktivity:

1. Zumba pro děti 6 – 10 let a 11 – 15 let,
2. Turistický kroužek pro děti od 6 let (3 oddíly dle věku)
3. Keramika 1x týdně 3 skupiny dětí
4. Kroužek "předškolák" 1x týdně 3 skupiny dětí
5. Kroužek vaření 1x týdně
6. Pohybovky s muzikou a zpěvem 1x týdně 2 skupinky dětí
7. Relaxační cvičení 1x týdně
8. Kurz háčkování 1x týdně 2 skupiny dětí
9. Angličtina 1x týdně 2 skupiny dětí
10. Sportovní kroužek 1x týdně
11. Kroužek umělecké kresby 1x týdně 3 skupiny dětí NOVINKA
12. Kroužek Malý zahrádkář 1x za 14 dní NOVINKA

Nepravidelné volnočasové aktivity:
13. Školní ples 16. 2. 2024
14. Tvořivá tematická dopoledne (velikonoční 23. a 24. 3. 2024 a adventní 30. 11. 2024 x2 )
15. Ukliďme Česko, termín se upřesní
16. Slet čarodějek, kulturní a soutěžní odpoledne pro rodiče s dětmi, večerní živá hudba, 27. 4. 2024
17. Loučení s prázdninami, kulturní a soutěžní odp. pro rodiče s dětmi, živá hudba, 1. 9. 2024
18. Drakiáda, přelom září / říjen 2024
19. Lampionový průvod na Sv. Martina, kolem 11. 11. 2024
20. Mikulášská nadílka 5. 12. 2024
21. Vánoční zpívání koled
22. Příměstské tábory o letních prázdninách v Rapotíně, Sobotíně a Šumperku 8. 7. – 9. 8. 2024
3 x sportovní, 3 x taneční, 3x tvořivý, 2x turistický, 3x pro nejmenší, předpoklad cca 260 dětí.
23. Přednášky pro děti 4 – 15 let na téma v průběhu celého roku:
a) E-BEZPEČÍ účast 550 dětí za rok
b) preventivní přednášky rizikového chování dětí a mládeže cca 550 dětí za rok
24. Čtyřdenní turistický výlet do Krkonoš 23 .- 26. 6. 2024
25. Zájezd do adventní Vídně pro děti, první půlka prosince 2024
26. Macramé tvoření 2x
27. Lyžařské kurzy pro cca 80 dětí NOVINKA

Děkujeme za finanční podporu v roce 2021:
obec Rapotín, Petrov nad Desnou, Rejchartice, Sobotín, Vikýřovice, Vernířovice, Olomoucký kraj
Recovera Využití zdrojů a.s.,  PLATIT, a.s., Nadace ČEZ
Děkujeme za spolupráci a podporu zaměstnancům ZŠ a MŠ Údolí Desné, rodičům a hlavně dětem

Fotogalerie

Rychlý kontakt

SPOLEK RODIČŮ ÚDOLÍ DESNÉ

Šumperská 775, 788 14 Rapotín

srud1@seznam.cz