SPOLEK RODIČŮ ÚDOLÍ DESNÉ

Pořádáme volnočasové aktivity pro děti spolkové školy  ZŠ a MŠ Údolí Desné

Stručný plán práce na rok 2023

Pravidelné volnočasové aktivity:

1. Zumba pro děti 6 – 10 let a 11 – 15 let,
2. Turistický kroužek pro děti od 6 let (2 oddíly dle věku)
3. Keramika 3x týdně
4. Kroužek "předškolák" 3x týdně
5. Kroužek vaření 1x týdně
6. Pohybovky s muzikou a zpěvem 1x týdně
7. Relaxační cvičení 1x týdně
8. Kurz háčkování 2x týdně
9. Angličtina 2x týdně
10. Umělecká kresba 3x týdně

Nepravidelné volnočasové aktivity:
11. Tvořivá tematická dopoledne (velikonoční 1. a 2. 4. 2023 a vánoční 2.12.2023)
12. Ukliďme Česko, 9. 4. 2023
13. Slet čarodějek, kulturní a soutěžní odpoledne pro rodiče s dětmi, večerní živá hudba, 29. 4. 2023
14. Loučení s prázdninami, kulturní a soutěžní odp. pro rodiče s dětmi, živá hudba, 2. 9. 2023
15. Drakiáda, přelom září / říjen 2023 - 2x
16. Lampionový průvod na Sv. Martina, kolem 11. 11. 2023
17. Mikulášská nadílka 5. 12. 2023
18. Vánoční zpívání koled
19. Příměstské tábory PO-PÁ o letních prázdninách v Rapotíně a Sobotíně 10. – 28. 7. 2023
2 x sportovní, 2 x taneční, 1x tvořivý, 1x turistický, 1x pro nejmenší děti
20. Přednášky pro děti 4 – 15 let na téma v průběhu celého roku:
a) E-BEZPEČÍ účast 550 dětí za rok
b) preventivní přednášky rizikového chování dětí a mládeže cca 550 dětí za rok
21. Školní ples v náhradním termínu v květnu. 10. 2. 2023
22. Dvoudenní turistický výlet 10.-11-6-2023
23. Zájezd do adventní Vídně pro děti, první půlka prosince 2023
24. macramé tvoření 2x

Děkujeme za finanční podporu v roce 2021:
obec Rapotín, Petrov nad Desnou, Rejchartice, Sobotín, Vikýřovice, Olomoucký kraj
SUEZ CZ a.s., PLATIT, a.s., Nadace ČEZ
Děkujeme za spolupráci a podporu zaměstnancům ZŠ a MŠ Údolí Desné, rodičům a hlavně dětem

Fotogalerie

Rychlý kontakt

SPOLEK RODIČŮ ÚDOLÍ DESNÉ

Šumperská 775, 788 14 Rapotín

srud1@seznam.cz