Naučná stezka Petrovské studánky 21. 9. 2019

25.09.2019

V poslední letní prosluněnou sobotu 21.9.2019 jsme zahájili turistické výlety v novém školním roce. Po prázdninách jsme se sešli v hojném počtu a to 25 dětí plus 4 vedoucí.
Zůstali jsme tentokrát poblíž našeho působiště a vydali jsme se s dětmi kolem Petrova nad Desnou po Naučné stezce Petrovské studánky, která měří cca 9 km. Náš start byl na vlakovém nádraží v Petrově. Zvolili jsme novou taktiku. Rozdělili jsme se na dvě skupinky podle výkonnosti dětí. Určitě to přispělo k vyšší spokojenosti všech zúčastněných. Mladší děti jsou moc šikovní, do kopců jdou svým tempem a dělají si přestávky, jak potřebují. Zvládnou stejnou trasu jako straší děti, jen si na to vždy vezmou více času a tak to je v pořádku. Starší děti jsou už zdatní turisté, kopce nahoru vyskáčou, kopce dolů seskáčou a to vše s dobrou náladou. Povídají si, zastavují se, aby se kochaly krásnými výhledy. Vnímají to bohatství, které je jim nabízeno a přijímají ho. Je opravdu radost být v jejich společnosti.
Samotná trasa byla jedna z nejhezčích, co jsme šli. A to proto že více než polovina cesty vedla úzkými lesními cestičkami, to vytvářelo příjemný blízký kontakt s přírodou.
Cestu jsme završili v restauraci Peterka, kde pro nás připravili dobrý oběd.
Těším se na další výlet, který se bude konat 13. 10. 2019 a vydáme se na Nový Hrad.

Veronika Sáblíková
předsedkyně spolku
Děkujeme našim finančním podporovatelům: Olomoucký kraj, obce Rapotín, Petrov nad Desnou, Sobotín a Rejchartice, firma SUEZ Využití zdrojů, a.s. Velmi si této pomoci vážíme.